. test
Technik pożarnictwa
Quiz nr 4: Suwak

Z/311919/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika pożarnictwa. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania związane ze strażą pożarną i wyrażają gotowość do pracy, w której niesie się pomoc innym ludziom. Niezbędna
jest wysoka kondycja fizyczna i chęć do obsługi specjalistycznych maszyn
i urządzeń pożarniczych. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie
zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika pożarnictwa. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowania związane ze strażą pożarną i wyrażają gotowość do pracy, w której niesie się pomoc innym ludziom.
Niezbędna jest wysoka kondycja fizyczna i chęć do obsługi
specjalistycznych maszyn i urządzeń pożarniczych. Spróbuj poszukać
zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika pożarnictwa.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania związane
ze strażą pożarną i wyrażają gotowość do pracy, w której niesie się
pomoc innym ludziom. Niezbędna jest wysoka kondycja fizyczna
i chęć do obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń pożarniczych.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
  


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik pożarnictwa. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania związane ze strażą pożarną
i wyrażają gotowość do pracy, w której niesie się pomoc innym ludziom. Niezbędna jest wysoka kondycja fizyczna i chęć do obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń pożarniczych. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!