. test
Opiekun medyczny (532102) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
Z/532102/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Praca opiekuna medycznego 
wiąże się ze świadczeniem usług
Opiekun medyczny rozpoznaje 
wpływ choroby pacjenta
osobie chorej i niesamodzielnej.
na funkcjonowanie rodziny pacjenta.
na jego funkcjonowanie psychiczne, 
społeczne i rodzinne.
i prowadzeniem dokumentacji 
rachunkowej.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Wymiana cewników, worków 
na mocz oraz worków stomijnych
Opiekun medyczny współpracuje 
z pielęgniarką
w zakresie planowania i realizacji planu 
opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.
należy do zadań opiekuna medycznego.
nie jest zadaniem opiekuna medycznego.
w zakresie doboru odpowiednich 
dla pacjenta leków i zastrzyków.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Podstawowe miejsca pracy 
opiekunów medycznych to
szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, 
domy opieki społecznej, hospicja.
żłobki, przedszkola, domy dziecka.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.