. test
Technik leśnik  (314301)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/314301/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się botaniką i biologią.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie chodzić po lesie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w osamotnieniu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dobra organizacja czasu,
nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować nad czymś sam/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i wymagających.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem odpowiedzialny/a i zorganizowany/a.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, jeśli musiałbym/musiałabym
pracować w systemie zmianowym w nocy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania są związane z ekologią.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Moje zainteresowania są związane z ekologią.
Nie widzę przeszkód, jeśli musiałbym/musiałabym pracować w systemie zmianowym w nocy.
Jestem odpowiedzialny/a i zorganizowany/a.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach trudnych i wymagających.
Nie nudzę się, gdy muszę pracować nad czymś sam/a.
Prace, w których potrzebna jest dobra organizacja czasu, nie stanowią dla mnie problemu.
Mogę pracować przez dłuższy czas w osamotnieniu.
Lubię w wolnym czasie chodzić po lesie.
Interesuję się botaniką i biologią.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi