EDUKACJA SPOŁECZNA      
 Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy.
3
Q/3/SPO/3/49
Utrwal nazwy stolic
wojewódzkich
nazwy województw.
Połącz liniami wyrazy z obrazkami, które je przedstawiają.
Odra
Bug
Warta
Wisła
{%licznik%} /4
Znajdź nazwy województw w wykreślance.
Znasz już nazwy
kliku stolic województw.