. test
Zegarmistrz (731106)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/731106/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Od zegarmistrza wymaga się 
dokładności, skupienia i precyzji.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Zegarmistrz pracuje głównie w pozycji 
siedzącej przy sztucznym oświetleniu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zegarmistrz musi umieć rozpoznawać 
mechanizmy zegarów i zegarków.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. By pracować w zawodzie zegarmistrza
 należy ukończyć technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W tym zawodzie należy wykazać się 
podstawową wiedzą z zakresu mechaniki 
urządzeń precyzyjnych i elektroniki.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Zegarmistrz dokonuje wyceny 
naprawianych zegarów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Od zegarmistrza wymaga się dokładności, 
skupienia i precyzji.
2. Zegarmistrz pracuje głównie w pozycji siedzącej 
przy sztucznym oświetleniu.
3. Zegarmistrz musi umieć rozpoznawać mechanizmy zegarów i zegarków.
4. By pracować w zawodzie zegarmistrza należy 
ukończyć technikum.
5. W tym zawodzie należy wykazać się podstawową 
wiedzą z zakresu mechaniki urządzeń 
precyzyjnych i elektroniki.
6. Zegarmistrz dokonuje wyceny naprawianych zegarów.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik