. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik urządzeń dźwigowych (311940)
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/311940/Q/PL/7
Quiz nr: 6
LOKALIZATOR
TRAS KABLOWYCH
ŚRUBOKRĘTY
OMOMIERZ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WOLTOMIERZ
SUWMIARKA
WKRĘTARKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!