. test
Technik teleinformatyk (351103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/351103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy technika teleinformatyka 
najważniejsze cechy to cierpliwość i precyzja.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik teleinformatyk odpowiada 
za usuwanie uszkodzeń 
w liniach abonenckich.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik teleinformatyk pracuje 
zawsze w dużym zespole.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4Technik teleinformatyk powinien
 umieć rozpoznawać różne rodzaje 
metod kodowania.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy technika teleinformatyka 
występują liczne czynniki szkodliwe 
zagrażające życiu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Jednym z zadań technika 
teleinformatyka jest analiza pomiarów 
i wyników testów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy technika teleinformatyka najważniejsze 
cechy to cierpliwość i precyzja.
2. Technik teleinformatyk odpowiada za usuwanie uszkodzeń w liniach abonenckich.
3. Technik teleinformatyk pracuje zawsze w dużym zespole.
4. Technik teleinformatyk powinien umieć rozpoznawać różne rodzaje metod kodowania.
5. W pracy technika teleinformatyka występują liczne czynniki szkodliwe zagrażające życiu.
6. Jednym z zadań technika teleinformatyka jest analiza pomiarów i wyników testów.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik