. test
Technik masażysta (325402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Praca z każdą osobą wymagającą 
rehabilitacji przebiega według takiego 
samego schematu – aby dobrze pracować 
wystarczy się go nauczyć.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. W tej pracy liczy się przede wszystkim 
zręczność palców, umiejętności 
interpersonalne nie są wymagane.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Czas pracy niewidomego masażysty
 wykonującego masaż leczniczy 
to 6 h 30 min dziennie.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Masażysta musi być osobą 
wytrzymałą i silną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Z zawodu wyklucza nosicielstwo 
chorób zakaźnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Zawód technika masażysty 
można zdobyć na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym. 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Praca z każdą osobą wymagającą rehabilitacji 
przebiega według takiego samego schematu 
– aby dobrze pracować wystarczy się go nauczyć.
2. W tej pracy liczy się przede wszystkim zręczność 
palców, umiejętności interpersonalne nie są wymagane.
3. Czas pracy niewidomego masażysty wykonującego masaż leczniczy to 6 h 30 min dziennie.
4. Masażysta musi być osobą wytrzymałą i silną.
5. Z zawodu wyklucza nosicielstwo chorób zakaźnych.
6. Zawód technika masażysty można zdobyć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.       
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik