EDUKACJA KOMPUTEROWA        Zaczarowany Ołówek w sieci
3
Q/3/KOM/4/1
W tym quizie utrwalisz pojęcia związane
z Internetem.
Połącz liniami wyrazy z obrazkami, które je przedstawiają.
HASŁO
POCZTA ELEKTRONICZNA
STRONA
INTERNETOWA
Połącz liniami wyrazy z obrazkami, które je przedstawiają.
HASŁO
HIPERŁĄCZE
INTERNET
Połącz liniami wyrazy z obrazkami, które je przedstawiają.
WIRUS
ZAŁĄCZNIK
HIPERŁĄCZE
Znasz już dużo pojęć związanych z Internetem.