. test
Technik weterynarii (324002)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
R/324002/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W zawodzie technika weterynarii 
pracuje się na zewnątrz 
i w pomieszczeniach.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technika weterynarii powinny cechować 
wrażliwość i łagodność.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód technika weterynarii można uzyskać
 jedynie dzięki nauce w Technikum.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Technicy weterynarii nie mogą 
mieć alergii na sierść.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Odzież ochronna/służbowa 
nie jest konieczna w zawodzie 
technika weterynarii.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Emaskulator to jedno z narzędzi 
wykorzystywanych w pracy 
technika weterynarii.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1W zawodzie technika weterynarii pracuje się 
na zewnątrz i w pomieszczeniach.
2. Technika weterynarii powinny cechować wrażliwość 
i łagodność.
3. Zawód technika weterynarii można uzyskać 
jedynie dzięki nauce w Technikum.
4. Technicy weterynarii nie mogą mieć alergii na sierść.
5. Odzież ochronna/służbowa nie jest konieczna 
w zawodzie technika weterynarii.
6. Emaskulator to jedno z narzędzi wykorzystywanych 
w pracy technika weterynarii.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ