W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/6
   EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       osia,      ulka i       omek to      obrzy      rzyjaciele.
Z
z
j
J
T
t
D
d
P
p

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       osia      ieszka w      rakowie na      licy      arowej.
Z
z
m
M
K
k
U
u
K
k
W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrazów z małej
i wielkiej litery.
1
Q/1/POL/4/7
   EDUKACJA POLONISTYCZNA    Świat ortografii

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       omek      pędza       oże       arodzenie u      abci.
T
t
s
S
B
b
N
n
BK
b

Przeczytaj zdanie i przesuń odpowiednie litery w okienka.

       elina      paceruje z      atalką nad       isłą.
C
c
s
S
N
n
W
w
Bardzo dobrze rozpoznajesz
wyrazy, które piszemy
wielką literą.