. test
Blacharz samochodowy
Quiz nr 4: Suwak

M/721306/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 
związanych z zawodem blacharza samochodowego. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
motoryzacją i lubią wykonywać prace manualne. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Postaraj się znaleźć taki zawód, 
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 
związanych z zawodem blacharza samochodowego. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
motoryzacją i lubią wykonywać prace manualne. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Spróbuj poszukać zawodu, 
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
 zainteresowań związanych z zawodem blacharza samochodowego. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
motoryzacją i lubią wykonywać prace manualne. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
 gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia, 
często bardzo skomplikowane. Możesz brać pod uwagę ten zawód 
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinien blacharz samochodowy. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 
motoryzacją i lubią pracę manualne. 
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, 
gdyż cały czas obsługuje się różne maszyny i narzędzia,
często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać, 
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód 
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!