EDUKACJA POLONISTYCZNA              Świat ortografii
3
Q/3/POL/4/70
W tym quizie utrwalisz
poznane zasady 
ortograficzne.
Zapraszamy Cię do
napisania dyktanda.

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

Ola i                       mieszkają w                                     
roku w czasie  wakacji  zwiedzały inny
region kraju.
na                          .

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

                     razem postanowiły zwiedzić
                                                                        .

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

i najmłodsze miasto i port na                             
Zwiedzanie rozpoczną od                                     , które tworzą:
stare                                     miasto Gdańsk, wypoczynkowy
wybrzeżu Gdynia.
Im więcej ćwiczysz tym
lepiej radzisz sobie
z wyzwaniami ortografii.