. test
Asystent kierownika produkcji 
filmowej/telewizyjnej (343902) 
 Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/343902/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Dokumentacja jest jednym 
z elementów przygotowania produkcji 
filmowej i telewizyjnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Film w wersji reżyserskiej różni się 
od wersji kinowej dodanymi, usuniętymi 
bądź przerobionymi scenami.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W harmonogramie produkcji filmowej 
nie ma przewidzianego czasu na likwidację 
planu zdjęciowego.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Fabułę filmu lub serialu 
określa scenariusz.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Producenci filmowi nie biorą 
pod uwagę budżetu potrzebnego 
na realizację filmu.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Przygotowaniem aktorów do gry 
w filmie zajmuje się 
kostiumolog i charakteryzator.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Dokumentacja jest jednym z elementów przygotowania produkcji filmowej i telewizyjnej.
2. Film w wersji reżyserskiej różni się od wersji kinowej dodanymi, usuniętymi bądź przerobionymi scenami.
3. W harmonogramie produkcji filmowej 
nie ma przewidzianego czasu na likwidację 
planu zdjęciowego.
4. Fabułę filmu lub serialu określa scenariusz.
5. Producenci filmowi nie biorą pod uwagę budżetu potrzebnego na realizację filmu.
6. Przygotowaniem aktorów do gry w filmie zajmuje się kostiumolog i charakteryzator.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik