. test
Protetyk słuchu (321401)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321401/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód protetyka słuchu 
można zdobyć na kwalifikacyjnym 
kursie zawodowym.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Technikiem protetykiem słuchu 
powinna zostać osoba głucha.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Z zawodu wyklucza nosicielstwo 
chorób zakaźnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Protetyk słuchu powinien 
mieć dobrą dykcję.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Praca z każdą osobą z ubytkiem słuchu
 jest pracą zindywidualizowaną. 
Nie można stosować takiego samego 
schematu wobec wszystkich pacjentów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Protetyk słuchu może „w wolnej chwili” 
przygotować uniwersalne urządzenia 
wzmacniające słuch „na zapas”, 
dla kolejnych pacjentów.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód protetyka słuchu można zdobyć 
na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
2. Technikiem protetykiem słuchu powinna 
zostać osoba głucha.
3. Z zawodu wyklucza nosicielstwo chorób zakaźnych.
4. Protetyk słuchu powinien mieć dobrą dykcję.   
5. Praca z każdą osobą z ubytkiem słuchu jest pracą zindywidualizowaną. Nie można stosować takiego 
samego schematu wobec wszystkich pacjentów.
6. Protetyk słuchu może „w wolnej chwili” przygotować uniwersalne urządzenia wzmacniające słuch „na zapas”, dla kolejnych pacjentów.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik