. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Mechanik pojazdów samochodowych
(723103)       
Quiz nr 7: Połącz liniami
M/723103/Q/PL/7
Quiz nr: 6

IMADŁO

PODNOŚNIK
HYDRAULICZNY

KOMPRESOR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6

WYWAŻARKA

SPAWARKA

SZLIFIERKA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!