. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik energetyk (311307)    
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/311307/Q/PL/7
Quiz nr: 6
MIERNIK
CĘGOWY
NOŻYCE DO
CIĘCIA KABLI

MULTIMETR
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
WCIĄGNIK
LINOWY

OPALARKA
ŚCIĄGACZ
DO IZOLACJI
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!