. test
Technik elektroradiolog (321103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik elektroradiolog 
może nie pracować w przychodniach 
i klinikach, w których funkcjonują 
pracownie rentgenowskie.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Fartuchy z gumy ołowiowej
 służą ochronie przed szkodliwym 
promieniowaniem.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód elektroradiologa może wykonywać 
osoba, która ma problemy z kręgosłupem 
i nie może dźwigać ciężarów.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód technika elektroradiologa
 można uzyskać 
w czteroletnim technikum.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik elektroradiolog 
pracuje osiem godzin dziennie.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Wyniki badań technik elektroradiolog 
wywołuje samodzielnie 
– ręcznie lub automatycznie. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Technik elektroradiolog może nie pracować 
w przychodniach i klinikach, w których funkcjonują pracownie rentgenowskie.
2. Fartuchy z gumy ołowiowej służą ochronie 
przed szkodliwym promieniowaniem. 
3. Zawód elektroradiologa może wykonywać osoba, 
która ma problemy z kręgosłupem i nie może dźwigać ciężarów. 
4. Zawód technika elektroradiologa można uzyskać
w czteroletnim technikum. 
5. Technik elektroradiolog pracuje osiem godzin
 dziennie. 
6. Wyniki badań technik elektroradiolog wywołuje samodzielnie – ręcznie lub automatycznie. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik