. test
Opiekunka środowiskowa
Quiz nr 4: Suwak

Z/341204/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 
związanych z zawodem opiekunki środowiskowej. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią pomagać starszym, 
często schorowanym ludziom, a przy tym wykazują zainteresowania 
związane z medycyną i zdrowiem. To również zawód dla tych, 
którzy mają łatwość w organizowaniu ciekawych form 
spędzania czasu wolnego innym. Postaraj się znaleźć taki zawód, 
który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 
związanych z zawodem opiekunki środowiskowej. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią pomagać osobom starszym, 
często schorowanym ludziom, a przy tym wykazują zainteresowania 
związane z medycyną i zdrowiem. To również zawód dla tych, 
którzy mają łatwość w organizowaniu ciekawych form 
spędzania czasu wolnego innym. Spróbuj poszukać zawodu, 
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami.
 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem opiekunki środowiskowej. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią pomagać osobom starszym, 
często schorowanym ludziom, a przy tym wykazują zainteresowanie 
związane z medycyną i zdrowiem. To również zawód dla tych, 
którzy mają łatwość w organizowaniu ciekawych form 
spędzania czasu wolnego innym. Możesz brać pod uwagę ten zawód
 w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 
odpowiadają tym, które wykazywać powinna opiekunka środowiskowa. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią pomagać osobom starszym, 
często schorowanym ludziom, a przy tym wykazują zainteresowania 
związane z medycyną i zdrowiem. To również zawód dla tych, 
którzy mają łatwość w organizowaniu ciekawych form 
spędzania czasu wolnego innym. Uzyskany wynik może wskazywać, 
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!