W tym quizie  poznasz

zasady bezpiecznego

zachowania podczas wakacji

w górach.

1
Q/1/TECH/2/2
    EDUKACJA TECHNICZNA         Bezpieczeństwo własne i innych
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
1. W górach można chodzić:
b) tam, gdzie chcesz
a) tylko wyznaczonymi
szlakami
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
2. Wybierając się w podróż w góry: 
a) w lecie można
iść w klapkach
b) zawsze trzeba
przygotować dobre buty
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
3. W góry najlepiej wyruszyć:
b) po obiedzie
a) rano
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
4. W góry trzeba zabrać ciepłe ubrania
a) tylko w zimie
b) nawet jeśli jest
lato
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
5. W czasie burzy w górach:
b) najlepiej schować
się pod drzewami
a) trzeba oznakowanym
szlakiem schodzić w dół
Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
6. Przed wyjściem w góry trzeba sprawdzić
prognozę pogody.
a) nie
b) tak

Znasz już niektóre zasady

bezpiecznego zachowania

podczas wakacji. Pamiętaj,

aby ich przestrzegać.