. test
Technik budowy fortepianów i pianin (311934)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
S/311934/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik budowy fortepianów 
i pianin posługuje się w pracy 
urządzeniami pomiarowymi.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik budowy fortepianów i pianin 
obok zdolności technicznych powinien
posiadać także uzdolnienia techniczne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Pianina i fortepiany nie wymagają 
w czasie transportu odpowiednich 
warunków.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Budowa fortepianów i pianin wymaga 
dokładności, precyzji i staranności.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W Polsce jest wiele szkół kształcących 
techników fortepianów i pianin.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Mikrometr służy do pomiaru 
grubości strun.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik budowy fortepianów i pianin posługuje się 
w pracy urządzeniami pomiarowymi.
2. Technik budowy fortepianów i pianin obok zdolności technicznych powinien posiadać także uzdolnienia techniczne.
3. Pianina i fortepiany nie wymagają w czasie transportu odpowiednich warunków.
4. Budowa fortepianów i pianin wymaga dokładności, precyzji i staranności.
5. W Polsce jest wiele szkół kształcących techników fortepianów i pianin.
6. Mikrometr służy do pomiaru grubości strun.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik