. test
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych (731102)        Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/731102/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się automatyką przemysłową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię w wolnym czasie sklejać różne modele
i wykonywać precyzyjne zadania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas nad jednym zadaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest dokładność, nie stanowią
dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę poświęcić dużo uwagi
jednej czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem wytrwały i zaradny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę  pracować wieczorami,
by dokończyć powierzone mi zadanie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z budową
maszyn przemysłowych.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z budową maszyn przemysłowych.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę  pracować wieczorami, by dokończyć powierzone mi zadanie.
Jestem wytrwały i zaradny.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
Nie nudzę się, gdy muszę poświęcić dużo uwagi jednej czynności.
Prace, w których potrzebna jest dokładność, nie stanowią dla mnie problemu. 
Mogę pracować przez dłuższy czas nad jednym zadaniem.
Lubię w wolnym czasie sklejać różne modele i wykonywać precyzyjne zadania.
Interesuję się automatyką przemysłową.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi