. test
Technik budownictwa (311204)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/311204/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy technika budownictwa:
Quiz nr 5
MIERNIK
UNIWERSALNY
DALMIERZ
POZIOMICA
KIELNIA
EMPATIA
SAMODZIELNOŚĆ
WYTRZYMAŁOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
technik budownictwa:
ORGANIZACJA
CZASU PRACY
EKIPY
DOBÓR
ODPOWIEDNICH
MASZYN
BUDOWLANYCH
DOBÓR
ODPOWIEDNICH
MATERIAŁÓW
ROZLICZANIE
FINANSOWE
FIRMY
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie,
które nie należy
do głównych obowiązków
technika budownictwa:
PRACA
NA WYSOKOŚCI
STRES
ZAGROŻENIE
WYBUCHEM
METANU
HAŁAS
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Czynnikiem zagrażającym
zdrowiu i/lub życiu, który
nie występuje w zawodzie
technik budownictwa jest:
METALURGIA
GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
MECHATRONIKA
ARCHITEKTURA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
budownictwa znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi