. test
Technik mechatronik
Quiz nr 4: Suwak

E/311410/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika mechatronika. Zawód wymaga

zainteresowania zagadnieniami technicznymi, ponieważ w zawodzie

tym istotne jest łączenie wiedzy z różnych obszarów techniki

np.: elektroniki i pneumatyki. Ponadto istotne jest także takie

wykonywanie obowiązków, by w sposób precyzyjny i dokładny

podążać za instrukcją obsługi różnych maszyn i urządzeń,

a także branie pod uwagę różnych parametrów.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych

z zawodem technika mechatronika. Zawód wymaga zainteresowania

zagadnieniami technicznymi, ponieważ w zawodzie tym istotne jest

łączenie wiedzy z różnych obszarów techniki np.: elektroniki i pneumatyki.

Ponadto istotne jest także takie wykonywanie obowiązków,

by w sposób precyzyjny i dokładny podążać za instrukcją obsługi

różnych maszyn i urządzeń, a także branie pod uwagę różnych parametrów.

Niezbędne jest także łączenie zdobywanie wiedzy z obszaru informatyki,

techniki, a także na bieżąco śledzenie najnowszych rozwiązań.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika mechatronika. Zawód wymaga

zainteresowania zagadnieniami technicznymi, ponieważ w zawodzie tym

istotne jest łączenie wiedzy z różnych obszarów techniki np.: elektroniki

i pneumatyki. Ponadto istotne jest także takie wykonywanie obowiązków,

by w sposób precyzyjny i dokładny podążać za instrukcją obsługi

różnych maszyn i urządzeń, a także branie pod uwagę różnych parametrów.

Niezbędne jest także łączenie zdobywanie wiedzy z obszaru informatyki,

techniki, a także na bieżąco śledzenie najnowszych rozwiązań.

Biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczną pomaga w sprawnym

montowaniu urządzeń i systemów, a także w ich naprawie.


Przejdź do kolejnego quizu!
 

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które związane są z zawodem technika mechatronika.

Zawód wymaga zainteresowania zagadnieniami technicznymi,

ponieważ w zawodzie tym istotne jest łączenie wiedzy z różnych obszarów

techniki np.: elektroniki i pneumatyki. Ponadto istotne jest także takie

wykonywanie obowiązków, by w sposób precyzyjny i dokładny podążać

za instrukcją obsługi różnych maszyn i urządzeń, a także branie pod uwagę

różnych parametrów. Niezbędne jest także łączenie zdobywanie wiedzy

z obszaru informatyki, techniki, a także na bieżąco śledzenie najnowszych

rozwiązań. Biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczną pomaga

w sprawnym montowaniu urządzeń i systemów, a także w ich naprawie.

 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!