. test
Stroiciel fortepianów i pianin (311933)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
S/311933/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
stroiciel fortepianów i pianin:
Quiz nr 5
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WADY
WZROKU
ZABURZONE
CZUCIE
DOTYKOWE
NISKA
SPRAWNOŚĆ
MANUALNA
ZABURZENIA
SŁUCHU
MUZYCZNEGO
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż, które z zaburzeń
zdrowotnych, nie wyklucza
pracy w zawodzie stroiciel
fortepianów i pianin:
KONSERWACJĄ
STROJENIEM
KOREKTĄ
BUDOWĄ
INSTRUMENTÓW
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż, czym nie zajmuje się
stroiciel fortepianów i pianin:
WYMAGANA
PODBUDOWA
SZKOŁY MUZYCZNEJ
NUMER
ZAWODU
311933
OBSZAR
ADMINISTRACYJNO-
-USŁUGOWY
KWALIFIKACJA
S.8
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Które z określeń,
nie odnosi się do kwalifikacji
zdobywanych przez stroiciela
fortepianów i pianin:
NARAŻENIE
NA ALERGIE
NA KURZ
RYZYKO
STĘPIENIA
SŁUCHU
PRACA
Z PRZEDMIOTAMI
PRACA W MIEJSCACH
O PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURZE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Co nie pasuje do opisu
charakteru pracy stroiciela
fortepianów i pianin:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi