. test
Technik leśnik 
Quiz nr 4: Suwak

R/314301/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika leśnika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem
i ekologią. Niezbędne są również zainteresowania botaniką,
biologią czy dendrologią, gdyż cały czas przebywa w środowisku
naturalnym gdzie wykonuje swoje zadania zawodowe. Postaraj się
znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem technika leśnika. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem i ekologią.
Niezbędne są również zainteresowania botaniką, biologią czy dendrologią,
gdyż cały czas przebywa w środowisku naturalnym gdzie wykonuje
swoje zadania zawodowe. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym
stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika leśnika. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem
i ekologią. Niezbędne są również zainteresowania botaniką,
biologią czy dendrologią, gdyż cały czas przebywa w środowisku
naturalnym gdzie wykonuje swoje zadania zawodowe. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien technik leśnik. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie otaczającym środowiskiem
i ekologią. Niezbędne są również zainteresowania botaniką, biologią
czy dendrologią, gdyż cały czas przebywa w środowisku naturalnym
gdzie wykonuje swoje zadania zawodowe. Uzyskany wynik może
wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!