W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: h, ch, cz.
2
Q/2/KOM/4/13
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ak
ulajnoga
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
leb
pu      ar
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze  brakujące litery.
osnek
o      y
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
oinka
apka
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: hch, cz.
2
Q/2/KOM/4/14
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
elikopter
omik
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
mu      a
ipopotam
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
sz      upak
sz      ypior
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ta      ka
amak
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.