EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Liczby 10 - 100
W tym quizie poćwiczysz
odpowiadanie na pytanie
"How old...?"
2
Q/2/JA/4/52
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie, np: "How old is your mum?".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "She's thirty-four".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Brawo!
Umiesz już poprawnie
odpowiedzieć na pytanie
"How old...?"