. test
M/721402/Q/SK/1
Monter kadłubów okrętowych (721402)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter kadłubów okrętowych
 Zasadnicza szkoła zawodowa:
 3 lata, kwalifikacje: M.23 i M.22
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna