. test
Technik odlewnik  (311705)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/311705/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuje daną
czynność przez dłuższą chwilę.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Powierzone mi zadania wykonuję z dużą precyzją i dokładnością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bardzo lubię spędzać wolny czas grając
w gry pamięciowe i logiczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykonując zadanie zawsze pilnuję, by w otoczeniu
panował ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość  i refleks.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę powiedzieć, że posiadam zainteresowania
typowo techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą, która potrafi pracować zarówno
samodzielnie jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Przed rozpoczęciem danego zadania zapoznaję się
z instrukcjami i regułami, aby nie narazić siebie
i innych na niebezpieczeństwo.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, które związane są z dużym wysiłkiem,
nie stanowią dla mnie problemu.
Zobacz swoje odpowiedzi
Prace, które związane są z dużym wysiłkiem, nie stanowią dla mnie problemu.
Przed rozpoczęciem danego zadania zapoznaję się z instrukcjami i regułami,
aby nie narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Jestem osobą, która potrafi pracować zarówno samodzielnie jak i w zespole.
Mogę powiedzieć, że posiadam zainteresowania typowo techniczne.
Moją mocną stroną jest spostrzegawczość  i refleks.
Wykonując zadanie zawsze pilnuję, by w otoczeniu panował ład i porządek.
Bardzo lubię spędzać wolny czas grając w gry pamięciowe i logiczne.
Powierzone mi zadania wykonuję z dużą precyzją i dokładnością.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuje daną czynność przez dłuższą chwilę.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi