W tym quizie 
poćwiczysz obsługę 
klawiatury. 
Litery: l, ł, b.
1
Q/1/KOM/4/25
EDUKACJA KOMPUTEROWA    Zaczarowany świat liter i słów       
Instrukcja wpisywania na klawiaturze literki "ł".
Literkę "ł" wpiszemy
przez jednoczesne naciśnięcie
klawisza "l" oraz klawisza "alt"
po prawej stronie. 
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
góra
moty
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
s     onko
opatka
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
ajka
ze     ra
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
do     ek
ha     as
W tym quizie 
utrwalisz umiejętność
obsługi klawiatury. 
Litery: l, ł, b.
1
Q/1/KOM/4/26
EDUKACJA KOMPUTEROWA     Zaczarowany świat liter i słów       
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
go     ą  
ato
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
g     o     us
ig     a
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
uda
a          um
 Kliknij na okienko i wpisz na prawdziwej klawiaturze brakujące litery.
za     awa
ta          et
Cieszę się, że
poćwiczyłeś i utrwaliłeś
wpisywanie literek
klawiatury.