. test
Technik awionik (315316)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
E/315316Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik awionik to zawód 
obejmujący obsługę pokładowych 
urządzeń statku powietrznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Do elementów awioniki statku powietrznego
 zaliczamy: pokładowe systemy pomiarowe,
 elektroniczne systemy sterowania lotem,
 elektroniczne systemy pokładowe,
 systemy walki elektronicznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Stan zdrowia w zawodzie 
technika awionika nie ma znaczenia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Biegła znajomość języka angielskiego 
w pracy technika awionika to podstawa.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Wysoka odporność na stres 
nie jest wymaga w pracy technika awionika.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Technikiem awioniki można zostać 
po ukończeniu technikum.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Technik awionik to zawód obejmujący obsługę pokładowych urządzeń statku powietrznego.
2. Do elementów awioniki statku powietrznego zaliczamy: pokładowe systemy pomiarowe, elektroniczne systemy sterowania lotem, elektroniczne systemy pokładowe, systemy walki elektronicznej.
3. Stan zdrowia w zawodzie technika awionika 
nie ma znaczenia.
4. Biegła znajomość języka angielskiego w pracy 
technika awionika to podstawa.
5. Wysoka odporność na stres nie jest wymaga 
w pracy technika awionika.
6. Technikiem awioniki można zostać 
po ukończeniu technikum.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik