. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Monter-elektronik (742102)     
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/742102/Q/PL/7
Quiz nr: 6
BEZPIECZNIK

GNIAZDKO
ELEKTRYCZNE
ELEKTRODA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
PRZEWÓD
ELEKTRYCZNY
LUTOWNICA
MIERNIK
NAPIĘCIA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!