. test
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
Quiz nr 4: Suwak

M/814290/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami, przydatne są więc zainteresowania
techniczne. Osoba pracująca w danym zawodzie musi cechować się podzielnością uwagi, tzn. zdolnością  wykonywania jednej czynności
przy jednoczesnej kontroli pracy innych  urządzeń. Osoba wykonująca dany zawód powinna umieć pracować w sposób schematyczny, gdyż zadania zawodowe wykonywane są zgodnie z wcześniej ustalonym planem.  
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami - przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba pracująca w danym zawodzie musi cechować się podzielnością uwagi, tzn. zdolnością  wykonywania jednej czynności
przy jednoczesnej kontroli pracy innych  urządzeń. Osoba wykonująca
dany zawód powinna umieć pracować w sposób schematyczny,
gdyż zadania zawodowe wykonywane są zgodnie z wcześniej ustalonym schematem. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Praca w tym zawodzie
charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami
- przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba pracująca w danym zawodzie musi cechować się podzielnością uwagi, tzn. zdolnością  
wykonywania jednej czynności przy jednoczesnej kontroli pracy innych  urządzeń. Osoba wykonująca dany zawód powinna umieć pracować
w sposób schematyczny gdyż zadania zawodowe wykonywane są
zgodnie z wcześniej ustalonym schematem co bywa czasem monotonne.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej.
   

 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają 
tym, które wykazywać powinien operator maszyn i urządzeń
do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Praca w tym zawodzie
charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami
- przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba pracujące w danym zawodzie musi cechować się podzielnością uwagi, tzn. zdolnością  
wykonywania jednej czynności przy jednoczesnej kontroli pracy innych  urządzeń. Osoba wykonująca dany zawód powinna umieć pracować
w sposób schematyczny gdyż zadania zawodowe wykonywane są
zgodnie z wcześniej ustalonym planem. Uzyskany wynik może wskazywać,
że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!