. test
Mechanik-operator pojazdów i maszyn
rolniczych (834103)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/834103/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce, w którym
mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych może
znaleźć zatrudnienie:
Quiz nr 5
LABORATORIUM
INTROLIGATORNIA
PRZEDSIĘBIORSTWO
TECHNICZNEJ OBSŁUGI
WSI I ROLNICTWA
KUŹNIA
EMPATIA
SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
WYOBRAŹNIA
PRZESTRZENNA
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych:
KURZ
OPRYSKI
SMARY
PROMIENIOWANIE
RENTGENOWSKIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, który czynnik
szkodliwy dla zdrowia i życia
ludzi, nie występuje w zawodzie
mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych:
MŁOTEK
PODNOŚNIK
HYDRAULICZNY
STETOSKOP
KLUCZ
PNEUMATYCZNY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest
zazwyczaj wykorzystywany
w pracy mechanika-operatora
pojazdów i maszyn rolniczych:
OCZYSZCZANIE
I KONSERWACJA
MASZYN ROLNICZYCH
PO ZABIEGACH
AGROTECHNICZNYCH
WYKONYWANIE
PRAC POLOWYCH
ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI
AGROTECHNICZNYMI
WYKONYWANIE
NAPRAW
POJAZDÓW
I MASZYN
ROLNICZYCH
WZNOSZENIE
BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków mechanika-
-operatora pojazdów
i maszyn rolniczych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi