. test
Higienistka
stomatologiczna
Quiz nr 4: Suwak

Z/325102/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem higienistki stomatologicznej. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie profilaktyką zdrowotną
i zdrowym stylem życia i lubią porządkować, sprzątać, układać,
segregować. Niezbędna jest również sprawność rąk i zdolności manualne,
gdyż higienistka stomatologiczna zajmuje się m.in. korygowaniem
wypełnień, wykonywaniem wycisków i odlewaniem modeli uzębienia.
Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem higienistki stomatologicznej. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie profilaktyką zdrowotną
i zdrowym stylem życia i lubią porządkować, sprzątać, układać,
segregować. Niezbędna jest również sprawność rąk i zdolności manualne,
gdyż higienistka stomatologiczna zajmuje się m.in. korygowaniem
wypełnień, wykonywaniem wycisków i odlewaniem modeli uzębienia.
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem higienistki stomatologicznej.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie profilaktyką
zdrowotną i zdrowym stylem życia i lubią porządkować, sprzątać,
układać, segregować. Niezbędna jest również sprawność rąk i zdolności manualne, gdyż higienistka stomatologiczna zajmuje się m.in. korygowaniem wypełnień, wykonywaniem wycisków i odlewaniem modeli uzębienia.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinna higienistka stomatologiczna. Jest to zawód
dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie profilaktyką zdrowotną
i zdrowym stylem życia i lubią porządkować, sprzątać, układać,
segregować. Niezbędna jest również sprawność rąk i zdolności manualne,
gdyż higienistka stomatologiczna zajmuje się m.in. korygowaniem
wypełnień, wykonywaniem wycisków i odlewaniem modeli uzębienia.
Uzyskany wynik może wskazywać, że możesz wziąć pod uwagę ten
zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!