W tym quizie poćwiczysz
mówienie o swoich zwierzętach
 w języku angielskim.
1
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Zwierzęta
Q/1/JA/5/33
Kliknij na głośnik i posłuchaj przykładu.

Usłyszysz pytanie "What pets have you got?".

Na ekranie zobaczysz treść odpowiedzi,

pojawi się napis, np: 

Odpowiedz na pytanie pełnym zdaniem, użyj słówka z ekranu.

Twoja odpowiedź powinna brzmieć: "I've got a dog".

Potem usłyszysz prawidłową odpowiedź, żeby porównać

ją ze swoją.

Umiesz już powiedzieć
kolegom i koleżankom, jakie
masz zwierzęta
 w języku angielskim.