EDUKACJA PRZYRODNICZA      W świecie roślin
1
Q/1/PRZ/1/15
W tym quizie
powtórzysz materiał
o owocach i warzywach.
Zaznacz samogłoski w wyrazie marchewka.
M
A
R
C
H
E
W
K
A
Zaznacz samogłoski w wyrazie pomidor.
P
O
M
I
D
O
R
Zaznacz samogłoski w wyrazie ogórek.
G
O
Ó
R
E
K
Zaznacz samogłoski w wyrazie paprotka.
A
R
T
K
A
P
O
P
Zaznacz samogłoski w wyrazie sałata.
A
T
A
S
Ł
A
Zaznacz samogłoski w wyrazie papryka.
A
R
Y
K
A
P
P
Cieszę się,
że powtórzyłeś materiał
o owocach i warzywach.