. test
Blacharz izolacji przemysłowych (721303)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/721303/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Blacharz izolacji przemysłowych 
nie posługuje się w pracy dokumentacja 
dotyczącą budowy maszyn.
FAŁSZ
PRAWDA
Quiz nr 3
2. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy blacharza izolacji przemysłowych 
jest duże zapylenie.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. W pracy blacharza izolacji 
przemysłowych niezbędna jest wiedza 
z zakresu prawa BHP.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Blacharz izolacji przemysłowych 
jest odpowiedzialny za dobór 
materiałów izolacyjnych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Blacharz izolacji przemysłowych 
może znaleźć zatrudnienie 
w zakładzie produkcyjnym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Blacharz izolacji przemysłowych 
nie odpowiada za wykonywanie 
izolacji termicznych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Blacharz izolacji przemysłowych nie posługuje się 
w pracy dokumentacja dotyczącą budowy maszyn.
2. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy blacharza izolacji przemysłowych jest duże zapylenie.
3. W pracy blacharza izolacji przemysłowych niezbędna jest wiedza z zakresu prawa BHP.
4. Blacharz izolacji przemysłowych jest odpowiedzialny 
za dobór materiałów izolacyjnych. 
5. Blacharz izolacji przemysłowych może znaleźć zatrudnienie w zakładzie produkcyjnym. 
6. Blacharz izolacji przemysłowych nie odpowiada 
za wykonywanie izolacji termicznych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik