. test
Technik sterylizacji medycznej (321104)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/321104/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Zawód technika sterylizacji 
medycznej można zdobyć 
w szkole policealnej. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba wykonująca zawód technika 
sterylizacji medycznej powinna pracować
 w stroju ochronnym.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Technik sterylizacji medycznej powinien 
cechować się m.in. podzielnością uwagi, spostrzegawczością i dokładnością.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawód technika sterylizacji medycznej 
można zdobyć na Kwalifikacyjnym 
Kursie Zawodowym. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technik sterylizacji medycznej 
narażony jest na działanie czynników 
szkodliwych przy wykonywaniu 
zadań zawodowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Do zadań zawodowych technika 
sterylizacji medycznej należy 
m.in. przygotowywanie bielizny operacyjnej
 i materiału opatrunkowego do zabiegów.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Zawód technika sterylizacji medycznej można 
zdobyć w szkole policealnej. 
2. Osoba wykonująca zawód technika sterylizacji medycznej powinna pracować w stroju ochronnym. 
3. Technik sterylizacji medycznej powinien 
cechować się m.in. podzielnością uwagi, spostrzegawczością i dokładnością.
4. Zawód technika sterylizacji medycznej można zdobyć 
na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.  
5. Technik sterylizacji medycznej narażony
jest na działanie czynników szkodliwych 
przy wykonywaniu zadań zawodowych.
6. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy m.in. przygotowywanie bielizny operacyjnej 
i materiału opatrunkowego do zabiegów.
Twój wynik 
PRAWDA
FAŁSZ