. test
Technik weterynarii (324002) 
Quiz nr 7: Połącz liniami
R/324002/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
MIKROSKOP
LIGNINA
BANDAŻ
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
STRZYKAWKA
SONDA
DOŻWACZOWA
SONDA
NOSOWO ŻOŁĄDKOWA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!