. test
Opiekunka środowiskowa (341204)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/341204/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Opiekunką środowiskową można 
zostać kończąc roczną szkołę policealną.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy 
„opiekunka środowiskowa” może podjąć pracę 
w prywatnych domach opiekując się starszymi
 i chorymi osobami.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód opiekunki środowiskowej 
jest dwukwalifikacyjny.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Opiekunką środowiskową 
może być osoba, która wykazuje się empatią
 i ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Opiekunka środowiskowa opiekuje się 
chorymi w szpitalach i domach opieki.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Słaba budowa ciała i niska wydolność 
fizyczna to jedno z przeciwwskazań
 zdrowotnych do wykonywania pracy 
opiekunki środowiskowej.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Opiekunką środowiskową można zostać kończąc
roczną Szkołę Policealną. 
2. Osoba, która zdobyła tytuł zawodowy „opiekunka środowiskowa” może podjąć pracę w prywatnych 
domach opiekując się starszymi i chorymi osobami. 
3. Zawód opiekunki środowiskowej 
jest dwukwalifikacyjny. 
4. Opiekunką środowiskową może być osoba, 
która wykazuje się empatią i ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
5. Opiekunka środowiskowa opiekuje się chorymi 
w szpitalach i domach opieki. 
6. Słaba budowa ciała i niska wydolność fizyczna 
to jedno z przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy opiekunki środowiskowej. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik