W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/4/22-23
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/4/22
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. O której odjeżdża
pociąg?
at half past four
at ten to four
at quarter to five

3. Ile kosztuje bilet?

20 pounds
15 pounds
30 pounds

4. O który peron pyta

pasażer?

1. Gdzie chce dotrzeć

pasażer?

Paris
London
Warsaw
platform 6
platform 4
platform 5
5. Gdzie znajduje się ten
peron?
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/4/23
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Excuse me.
time
half
ticket
platform
Go
right

B: How can I help you?

A: What ______________ is the train to London?

B: It's at ______________ past four.

A: I'd like a single ______________ to London, please.

B: Here you are. It's 15 pounds.

A: Where is ______________ 4?

B: ______________ straight and turn ______________ at the end of corridor.

A: Thank you.

B: You're welcome.

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
Excuse me.
What time is the train to London?
I'd like a single ticket to London, please.
Go straight and turn right at the end of the corridor.
You're welcome.
A: _________________________

B: How can I help you?

A: ______________________________________

B: It's at half past four.

A: ___________________________________________

B: Here you are. It's 15 pounds.

A: Where is platform 4?

B: _________________________________________________________

A: Thank you.

B: _________________________

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.