. test
Górnik eksploatacji otworowej (811301)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/811301/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się budową maszyn górniczych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać wolny czas oglądając programy
popularnonaukowe.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna,
nie są dla mnie wyzwaniem. 
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne
czynności w pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem odpowiedzialny i precyzyjny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować w systemie zmianowym.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z budową i działaniem
sprzętu wydobywczego.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z budową i działaniem sprzętu wydobywczego.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować w systemie zmianowym.
Jestem odpowiedzialny i precyzyjny.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających szybkiego reagowania.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać podobne czynności w pracy.
Prace, w których potrzebna jest siła fizyczna, nie są dla mnie wyzwaniem.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji stojącej.
Lubię spędzać wolny czas oglądając programy popularnonaukowe.
Interesuję się budową maszyn górniczych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi