. test
Mechanik precyzyjny (731103)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/731103/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się mechaniką.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię spędzać czas wykonując różne czynności
wymagające precyzji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebne jest skupienie, nie przeszkadzają mi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać żmudne,
wymagające czasu i zaangażowania czynności.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem dokładny i drobiazgowy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować indywidualnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam zainteresowania związane z budową i wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam zainteresowania związane z budową i wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń
mechaniki precyzyjnej.
Nie widzę przeszkód, kiedy muszę pracować indywidualnie.
Jestem dokładny i drobiazgowy.
Dobrze radzę sobie w sytuacjach wymagających skupienia.
Nie nudzę się, gdy muszę wykonywać żmudne, wymagające czasu i zaangażowania czynności.
Prace, w których potrzebne jest skupienie, nie przeszkadzają mi. 
Mogę pracować przez dłuższy czas w pozycji siedzącej.
Lubię spędzać czas wykonując różne czynności wymagające precyzji.
Interesuję się mechaniką.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi