. test
Technik ochrony środowiska (325511)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/325511/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się problemami środowiska naturalnego.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Potrafię współpracować w zespole, jeśli sytuacja tego wymaga.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cechuje mnie dokładność i spostrzegawczość.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Myślę, że praca w trudnych, czasem nieprzyjemnych
warunkach środowiskowych nie byłaby dla mnie problemem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam, że posiadam uzdolnienia matematyczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z przyrodą
i ekologią i czytam publikacje z tego zakresu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię cierpliwie wykonywać powierzone mi zadanie,
nawet kiedy mnie znudzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę o sobie powiedzieć, że mam uzdolnienia techniczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Cenię dyscyplinę i systematyczność u siebie i innych ludzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Cenię dyscyplinę i systematyczność u siebie i innych ludzi.
Mogę o sobie powiedzieć, że mam uzdolnienia techniczne.
Potrafię cierpliwie wykonywać powierzone mi zadanie, nawet kiedy mnie znudzi.
Interesuję się zagadnieniami związanymi z przyrodą i ekologią i czytam publikacje
z tego zakresu.
Uważam, że posiadam uzdolnienia matematyczne.
Myślę, że praca w trudnych, czasem nieprzyjemnych warunkach środowiskowych nie byłaby
dla mnie problemem.
Cechuje mnie dokładność i spostrzegawczość.
Potrafię współpracować w zespole, jeśli sytuacja tego wymaga.
Interesuję się problemami środowiska naturalnego.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi