EDUKACJA MATEMATYCZNA     Liczenie i sprawność rachunkowa
2
  Q/2/MAT/2/67
W tym quizie poćwiczysz
odejmowanie
zakresie do stu pełnymi
dziesiątkami.
=20
=40
=60
70-30
80-20
90-30
80-40
70-50
Przenieś kolorowe muszelki tak, aby kolor muszelki odpowiadał wynikowi działania.
=70
=40
=50
90-50
80-30
60-10
60-20
90-20
Przenieś kolorowe muszelki tak, aby kolor muszelki odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się, że 
potrafisz odejmować
zakresie do stu
pełnymi dziesiątkami.