. test
B/311104/Q/SK/1
Technik geodeta (311104) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery               
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik geodeta
 Technikum:
 4 lata, kwal.: B.34, B.35, B.36
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie 
miejsca, żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Ścieżka nr 1
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik geodeta
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
5 ETAP
 Szkoła policealna:
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata, kwalifikacje: B.34, B.35, B.36
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie 
miejsca, żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
Ścieżka nr 2