W tym quizie utrwalisz

rozpoznawanie kształtów.

3
Q/3/PLAST/2/8
EDUKACJA PLASTYCZNA
Podejmowanie działalności twórczej poprzez różnorodne środki wyrazu artystycznego

Który z przedmiotów ma kształt okrągły? 

Który z przedmiotów ma kształt owalny? 

Który z przedmiotów ma kształt wąski?

Który z przedmiotów ma kształt szeroki? 

Który z przedmiotów ma kształt kwadratowy? 

Który z przedmiotów ma kształt prostokątny? 

Który z przedmiotów ma kształt trójkątny? 

Świetnie!
Potrafisz już rozpoznać
różne kształty.