. test
Asystentka stomatologiczna (325101) 
Quiz nr 5: Połącz zdania
Z/325101/Q/PZ/5
Quiz nr: 5
Zadaniem asystentki 
stomatologicznej jest przygotowywanie materiałów medycznych i leków stomatologicznych
Pracując z pacjentami gabinetu stomatologicznego
należy potrafić reagować 
na ich strach i obawy.
i prowadzenie dokumentacji 
rachunkowej.
nie należy reagować na ich 
nieprzyjemne emocje.
pod nadzorem i na zlecenie 
lekarza dentysty.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji gabinetu
Asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów
wymaga umiejętności współpracy.
nie wymaga umiejętności współpracy.
jest jednym z zadań asystentki stomatologicznej.
nie jest zadaniem asystentki 
stomatologicznej.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 5
Aby zostać asystentką
 stomatologiczną
wystarczy wykształcenie średnie 
z potwierdzonymi kwalifikacjami 
zawodowymi.
wystarczy wykształcenie średnie.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.